Näkymä Vanhankirkon mäeltä.       - Saimi Kääriä
Vanhankirkonmäki

 Taustalla Lounat-Kappalahden takana Suisaaren eteläosaa. Vanhankirkon mäellä sijaitsi Lavansaaren ensimmäinen kirkko 1700-luvulla. Suisaaressa mm. laidunnettiin saarelaisten lehmiä.