Takaisin seuran toiminta-sivulle

LAVANSAARI-SEURAN JÄSENKIRJE 2016

Tervehdys Lavansaari-seuran jäsenet!  Taas on vuosi vierähtänyt, sadastoinen tällä kertaa.  Tupailtoja, pikkujouluja ja kesä­ohjelmaa on pantu toimeen vanhaan malliin ja lavansaarelaisuutta käsitelty eri näkökulmista. Tänä vuonna on jo tutkittu lavansaarelaisten arkea 1930-luvulla, vii­meisellä saaressa vietetyllä vuosikymme­nellä ja Heikki Rytkölä on kertonut meille siirto­väen asuttamisesta ja siihen liittyvistä korvauksista.  Huhtikuun tupaillassa kerromme toisillemme lavansaa­relaisia juttuja ja tarinoita, toukokuussa yritämme yhdessä selvittää pihapiirien si­sältöä Lavansaaressa. Syksyn kahdessa en­simmäisessä tupaillassa käsitellään Lavan­saaren esihistoriaa ja sitä myöhempiä historiallisia ai­koja.  Seuran kotisivuilla on nähtävissä tietoja tupailloista, myytävistä tuotteista yms. ja tietenkin hienoja kuvia.  Lavansaari-ryhmä Facebookissa toimii myös aktiivisesti.  

Oma aviisimme LAVANSAAREN SA­NOMAT ilmestyy marraskuussa. Kirjoi­tuksia, kuvia, muisteluksia ja kaikkea meitä yhteisesti kiinnostavaa odotetaan jäsenis­töltä hyvissä ajoin (viim. syyskuussa).

Päätoimittaja Johanna Roiha, puh. 045-6636968, toimituskunnassa myös Aleksi Hiltunen.

JÄSENMAKSUN MAKSAMINEN ohei­sella pankkisiirrolla, tili FI91 1069 3000 2252 50 (muista viitenumero!). Jäsen­maksun suuruus on 12 euroa, kunniajäsenet ja 80 vuotta täyttäneet (myös tänä vuonna täyttävät) on vapautettu maksusta.  Mak­samalla pankkisiirrolle merkittyyn eräpäi­vään mennessä helpotatte jäsenkirjurin ja rahastonhoitajan työtä.

TULEVAA TOIMINTAA

tupaillat 19.4. ja 17.5. sekä syys-mar­ras­kuussa kuukauden kolmantena tiistaina klo 18 Kotkan seurakuntakeskuksessa (syksyn ajankohdat varmistuvat syksyllä). Kauem­paa tulijat varmistakaa soittamalla, jos ette ole nähneet kutsua!  

sepramarkkinat Kundassa 8.-10.7.  Ul­kosaarelaisten yhteinen bussi lähtee Hami­nasta Helsinkiin, josta jatkamme laivalla Tallinnaan, sieltä bussilla Kundaan sepramarkkinoille ja samoin takaisinpäin. Ilmoittautumiset sihteerille.

meripäivät Kotkassa 28-30.7.  Olemme Sapokan alueella tuomassa Lavansaarta, yli satavuotiasta seuraamme ja lavansaarelai­suutta tutuiksi ja myymässä tuotteitamme. Kojumme toimii myös mukavana kohtaus­paikkana saarelaisille ja muille asiasta kiinnostuneille.  Tervetuloa myös töihin kojulle!

kesäretki lauantaina 13.8. Kotkan ulko­puolella sijaitsevaan Rankin saareen, jonka tunnetuinta historiaa on armeijan toiminta saarella. Tarjolla on merimatka, opastus­kierros, luontoelämyksiä, soppaa ja hyvää seuraa. Ilmoittautumiset sihteerille.

ulkosaarelaisten kirkkopyhä Kotkan kir­kossa 9.10.2016. 

seuran pikkujoulu on marraskuussa tu­paillan pai­kalla (ajankohta varmistuu syk­syllä).

MISSÄ ILMOITETAAN?  Kotkassa il­mestyvä ilmaisjakelulehti Ankkuri, Kar­jala-lehti.

MISTÄ VOI KYSYÄ?  Kysyä voi kai­kilta, joiden yhteystiedot löytyvät kirjeestä.

SEURAN KOTISIVUT www.lavansaari.net

LAVANSAARI-RYHMÄ Facebookissa.  Ylläpitäjänä Johanna Roiha.

Tapaamisiin ja kuulemisiin!  Tulka iltaa istumaa tai pi­täkää muuten yhteyttä.  Yhteystiedot löytyvät takasivulta. 

Kevätterveisin

Lavansaari-seuran hallitus