Lavansaari-seuran kysely Lavansaaresta lähdöstä, evakkoudesta ja asuttamisesta

Lavansaariseura kerää tietoja saaresta lähdöstä, evakkoajoista ja lavansarelaisten asuttamisesta. Kysely on alustava ja sen tavoitteena on saada selville, missä ja kenellä on vielä tietoa näistä lavansaarelaisten vaiheista. Seuraava tavoite on saada lisäkyselyin / haastatteluin luoduksi kuva lavansaarelaisten evakkovuosista ja uusille asuinseuduille asettumisesta.


Milloin, kenen kanssa ja millä kulkuvälineellä lähdit / perheesi lähti Lavansaaresta ja minne tulitte perille?Minne / kenen luokse pääsitte majoittumaan?Tuliko koko perhe kerralla ja pääsivätkö kaikki samaan paikkaan?Lähtikö perheestänne miehiä ylimääräisiin kertausharjoituksiin (YH)?Miten evakkotienne jatkui talvisodan, välirauhan ja jatkosodan aikana?Miten teidät otettiin vastaan mantereella?Koska, minne ja miten asetuitte paikoillenne?Miten sopeuduitte uusiin olosuhteisiin, kun lopulta pääsitte asettumaan paikoillenne?Oliko joku perheestänne työvelvollisena? Missä? Milloin? Missä työssä?Lähetettiinkö joku perheestänne sotalapseksi Ruotsiin tai Tanskaan? Palasiko lapsi takaisin?

Vastaajan nimi:  _______________________________________________________________

Minuun saa ottaa yhteyttä lisätietojen saamiseksi          kyllä ___     ei ___

Yhteystieto: ___________________________________________________________________Tulosta tämä lomake paperille. Lomaketta saa kopioida. Lisätietoja voi kirjoittaa takasivulle. Kyselyyn voi liittää kertomuksia erillisinä liitteinä.
Palautus tupailtaan tai perinnetoimikunnalle:  Anna-Riitta Pohjola, os Lavansaarentie 102, 07940 LOVIIISA,
email  anna-riitta.pohjola(a)sulo.fi, puh. 040-5167927