Takaisin seuran toimintasivulle


Lavansaari-seuran kysely lavansaarelaisten evakkoajan jälkeisestä asumaan asettumisesta

Lavansaari-seura kerää tietoja lavansaarelaisten evakkoajan jälkeisestä asumaan asettumisesta.  Kyselyn tavoitteena on saada selville, minne lavansaarelaiset asettuivat asumaan evakkovuosien jälkeen.  Saadut tiedot arkistoidaan ja ne ovat tulevaisuudessa käytettävissä esim. ulkosaarelaisten myöhempiä vaiheita tutkiville.  Kysely on sinä-muodossa, mutta tietoja voi kertoa kuka tahansa asiasta tietävä (jälkeläiset, sukulaiset, naapurit tms.)!  Jos mahdollista, olisi hyvä, jos perhekuntia yksilöitäisiin esim. vanhimpien Lavansaaresta lähteneiden nimillä, kyläkartan talolistauksen mukaisesti esim. Pohjakylä 81 tai muulla tavalla, jolloin saman perheen sijoittumisesta eri tahoilta mahdollisesti saatavat tiedot osataan yhdistää.

1939 Lavansaaren kyläkartalla: ­­­­___________kylän talosta n:o _______.

1.Minne sinä ja/tai perheesi asetuitte pysyvästi asumaan evakkoajan päättyessä (kaupunki, kaupunginosa, kunta, kylä, mahd. tien tai kadun nimi tms.)?

 

 

 

 

2.Asuitteko maaseudulla vai taajamassa (kaupunki, kauppala), kylässä tai aivan erillään muusta asutuksesta?

 

 

 

 

3.Asuitteko maatilalla, omakotitalossa, kerrostalossa tai muualla?

 

 

 

 

4.Asuitteko yhdessä ns. ydinperheenä, useamman sukupolven perheenä tai asuiko kanssanne muita sukulaisia tms.?  Asuiko esim. talossanne muita lavansaarelaisia vuokralla tms.?

 

 

 

 

5.Asuiko lähistöllänne muita lavansaarelaisia?

 

 

 

6.Osaatteko kertoa nimeltä lähistöllänne asuneista lavansaarelaisista (esim. isännän ja emännän nimi)?

 

 

 

 

7.Minne lähisukuanne asettui asumaan? (esim. eno N.N. Pyhärantaan, täti M.M. Haminaan, sisko A.A. Kolkkalaan tms.)

 

 

 

 

8.Asuuko sukuanne vielä vakituisesti/vapaa-aikoinaan kuvaamissanne kohteissa?

 

 

 

 

9.Miten perheenne sai elantonsa (esim. maatalous, kalastus, tehdastyö, muu palkkatyö tms.)?

 

 

 

 

10.Syntyikö asuinpaikallanne jonkinlainen yhteys lavansaarelaisten välillä (esim. saarelaiset omana yhteisönään, talkooapuna, yhteistyökumppaneina tms.)?

 

 

 

 

Vastaajan nimi: _______________________________________________________________

Minuun saa ottaa yhteyttä lisätietojen saamiseksi                                                     kyllä___    ei___

Yhteystieto:______________________________________________________________________

Lomaketta saa kopioida.  Lisätietoja voi kirjoittaa erilliselle liitteelle ja kyselyyn voi liittää kertomuksia erillisinä liitteinä, jotka tulee myös varustaa lähettäjätiedoilla.  Palautus tupailtaan tai perinnetoimikunnalle: Anna-Riitta Pohjola, os. Lavansaarentie 102, 07940 LOVIISA, sp. pohjolaar@gmail.com, puh. 040-5167927